Меню
адвокат
Николай Генчев
Адв. Николай Генчев е свободно практикуващ адвокат в гр. София, работещ в сферата на частното право. Той е роден на 7. април 1968 г. в гр. София. През 1986 г. завършва Великотърновската математическа гимназия с професионален профил "Информатика". През 1991 г. завършва правното си образование в гр. София, преминава практическия си стаж и придобива права на адвокат на 16. септември 1992 г., когато става член на Софийската адвокатска колегия. Още от началото на кариерата си започва работа самостоятелно, макар че си сътрудничи с други адвокатски кантори, вкл. от чужбина. Консултирал е кооперативна търговска организация, банка, търговски дружества, осъществяващи дейността си в сферата на търговията, туризма, дистрибуцията на модни стоки и други области. От 2012 г. практикува свободно вече в собствена адвокатска кантора, като продължава да защитава интересите на търговци от различни стопански сфери и на граждани.

Адвокат Генчев има богат опит с българското законодателство. Европейското законодателство е предизвикателство за него. Той владее английски език на работно ниво и води писмена и устна комуникация с чуждестранни клиенти и партньори. Също така разбира руски и испански език. Има изявен интерес към римското право и философията и никога не спира да се развива в своята професия, като често посещава правни семинари и постоянно се информира за съдебната практика и новостите в действащото правото. В работата си той обръща особено внимание на детайла и се стреми да работи максимално прецизно.

Осъзнаващ необходимостта от приспособяване на практиката с новите технологии, той полага усилия по дигитализацията на своята работа. Адв. Генчев притежава I.T. инфраструктура, която е изградена на база на препоръките на стандарта за основна сигурност на Службата по сигурност в информационните технологии (BSI) на Федерална Република Германия и която подсигурява сигурната обработка на лични данни в контекста на GDPR.

Николай Генчев е горд баща на двама сина и обичащ съпруг. Любител е на зимните спортове и с удоволствие говори за експерименти в сферата на кулинарията.


Избрани публикации:

Лични данни:
Дата на вписване в Регистъра на Адвокатите 16.9.1992 г.
Дата на първоначално вписване 16.9.1992 г.
Дата на издаване на идентификационна картa 1.2.2011 г.
Номер на картата SAK2635
Основание за първоначално вписване Решение на АС №23 / 14.7.1992 г.
Основание за първоначално вписване Постановление на АС №3 / 14.7.1992 г.